Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Leeftijdsindeling groepen

't Werkel heeft twee BSO-groepen. De twee basisgroepen bestaan elk uit een groep van maximaal 20 kinderen. Eén
basisgroep is voor de kinderen in de leeftijd van vier tot en met zeven jaar. De andere basisgroep is voor de kinderen in de leeftijd van acht tot en met 12 jaar. Op elke basisgroep staan maximaal drie vaste pedagogische medewerkers.  Het
uitgangspunt van het indelen van het kind in een leeftijdsgroep is dat een kind zich prettig voelt in de groep. Het kan in overleg met het kind en de ouders voorkomen dat een kind van net 8 jaar nog even op de 4-7 groep blijft of dat
een kind van 7 jaar al eerder overgaat naar de 8-12 groep in het belang van het welbevinden van het kind.