Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Vervoer naar sportclubjes/verenigingen

Wanneer je kind tijdens BSO-tijd naar een sportclub of andere vereniging gaat, brengen en halen wij het kind uitsluitend wanneer de activiteit plaats vindt in het Bewegingshuis Stadshagen of een gelijkwaardige afstand en alleen wanneer de groepsgrootte dit toestaat. Wij hebben niet de mogelijkheid om je kind te helpen met omkleden bij deze club. Dit heeft te maken met het feit dat het voor ons niet mogelijk is om daar extra personeel op in te zetten. We vragen je begrip hiervoor.