Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Vervoer naar sportclubjes/verenigingen

Wanneer je kind tijdens BSO-tijd naar een sportclub of andere vereniging gaat, brengen en halen wij het kind uitsluitend wanneer de groepsgrootte en het aantal medewerkers dit toelaat. We vragen je dit te overleggen met de pedagogisch medewerkers van de groep. We vragen je begrip hiervoor.