Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Duurzaam ondernemen

Bij Groene kinderopvang ’t Werkel is duurzaam ondernemen vanzelfsprekend.
Het groen doen ziet men terug in de duurzame huisvesting, materiaalgebruik (materialen die het milieu zo min mogelijk belasten), biologische producten maar ook duurzame contacten met kinderen, ouders, medewerkers en externe partijen.
Er is een vanzelfsprekende samenwerking met de wijkboerderij Stadshagen.
Alle producten die we gebruiken zijn biologisch. Daarvoor streven we ernaar om afspraken te maken met lokale ondernemers. We zoeken de samenwerking met lokale natuurverenigingen en de scholen uit de wijk voor het aanbieden van natuureducatie. Ondanks dat we niet fysiek in de scholen zitten, kunnen we wel van betekenis zijn voor elkaar en zo een doorgaande leerlijn ontwikkelen.
Groen doen betekent ook zorgvuldig omgaan met de natuur en het milieu. Dit uit zich o.a. in afval scheiden, regenwater gebruiken voor de bewatering van de planten, zoveel mogelijk elektrische bakfietsen gebruiken voor het vervoeren van de kinderen en het gebruik van zonnepanelen. Het streven is om zoveel als mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Spullen die we nodig hebben zijn zoveel mogelijk ecologisch of gemaakt van gerecyclede materialen. Door te recyclen ontlasten we het milieu. Ook hierin betrekken we de kinderen.