Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Bewust verticale groepen

Bij de KDV-groepen is er bewust gekozen voor een verticale groep. Dat betekent dat de kinderen van 0-4 jaar bij elkaar in de groep zitten. Ieder kind heeft zijn eigen stamgroep met zijn eigen vaste pedagogisch medewerkers. 

't Werkel heeft twee stamgroepen KDV die elk bestaan uit maximaal 15 kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. Op elke stamgroep staan maximaal drie vaste pedagogisch medewerkers. Alle kinderen tot 1 jaar krijgen twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen, waarvan er altijd één aanwezig is conform de wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang).  Alle kinderen vanaf 1 jaar krijgen drie vaste pedagogisch medewerkers toegewezen, waarvan er altijd één aanwezig is (tenzij er sprake is van een overmachtssituatie).

Eén van de vaste pedagogisch medewerkers is de mentor van het kind. De mentor houdt de ontwikkeling en het welbevinden van haar mentorkinderen bij. Ook is zij het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Ouders worden tijdens het intakegesprek hierover geïnformeerd.

Onze ervaring is dat er in verticale groepen over de gehele dag meer rust is dan in horizontale groepen vanwege de leeftijdsopbouw van de groep. Daardoor heeft de groepsleiding meer individuele aandacht voor de kinderen en meer tijd en aandacht voor het groepsproces.