Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Samenwerking met de dagbesteding

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en om de pedagogisch medewerkers te ontlasten gaan we samenwerken met een kleinschalige organisatie die dagbesteding biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij is de keuken de centraal gedeelde ruimte. 
De deelnemers van de dagbesteding doen ondersteunende werkzaamheden voor de kinderopvang, zoals het klaarmaken van de maaltijden, het doen van de was, het aanvullen van de voorraad en het onderhoud van de tuin. De medewerkers van de kinderopvang hebben daardoor alle tijd en ruimte voor de kinderen, waardoor zij zich volledig kunnen richten op de kinderen. Naast de gedeelde keuken heeft de dagbesteding haar eigen ruimtes. Wanneer de kinderopvang en de dagbesteding tegelijkertijd aanwezig zijn is er altijd van beide groepen afzonderlijk een begeleider aanwezig. Het zijn twee gescheiden organisaties die samenwerken. 
De professionele begeleiders van de dagbesteding controleren voortdurend de kwaliteit van de werkzaamheden. Deelnemers van de dagbesteding mogen niet zomaar bij ‘t Werkel aan het werk. Zij moeten in de eerste plaats voldoen aan de strenge eisen van een competentieprofiel. Wanneer na een proefperiode blijkt dat een deelnemer van de dagbesteding niet kan voldoen aan de kwaliteitseisen van het werk bij ’t Werkel, wordt er voor deze deelnemer een andere vorm van dagbesteding gezocht.