Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Samenwerkingspartners

Wij zoeken actief de samenwerking voor het creëren van meerwaarde, met de Wijkboerderij Stadshagen, een organisatie voor dagbesteding, lokale natuurverenigingen, de scholen uit de wijk, het Netwerk voor Jeugd en Gezin en organisaties gericht op natuurlijke kinderopvang. De gevolgen van het samenwerken met andere partijen gaan voor Groene kinderopvang 't Werkel verder dan alleen het versterken van de interne kwaliteit. Het versterkt de positie die Groene kinderopvang 't Werkel in neemt in haar omgeving en past in de kanteling in de maatschappij van individualisme naar meer behoefte aan saamhorigheid.